Enter your keyword

Projekty

Zagospodarowanie kamieniołomu w Kozach

Została nawiązana współpraca z gminą Kozy nad realizacją projektu „Zagospodarowanie nieczynnego kamieniołomu piaskowca w Kozach”. Przyczyniamy się do promocji regionu pod względem atrakcji geologicznych. Zachowując zasady turystyki zrównoważonej, kładziemy duży nacisk na ochronę walorów geologiczno–przyrodniczych oraz  rozwój kultury i tradycji na obszarze, w którym działamy.

  • Pierwszy wyjazd naukowy do Kamieniołomu w Kozach:
    W dniu 11 kwietnia 2015 Członkowie Koła wzięli udział w wyjeździe terenowym do Kamieniołomu w Kozach, w celu zapoznania się z terenem, który ma zostać zagospodarowany zgodnie z projektem „Zagospodarowanie terenu nieczynnego kamieniołomu piaskowca w Kozach”. Czytaj więcej…
  • Drugi wyjazd naukowy do Kamieniołomu w Kozach:
    W dnu 7 listopada 2015 Członkowie Koła wzięli udział w drugim wyjeździe do Kamieniołomu w Kozach. Celem wyjazdu było zidentyfikowanie form geologicznych zadanego obszaru, dokumentacja zmian zachodzących w terenie od ostatniego wyjazdu. Dodatkowo przeprowadzono krótki wywiad środowiskowy z turystami na terenie kamieniołomu.

3747