Enter your keyword

Projekty

Zajmujemy się tłumaczeniem naukowej terminologii geologicznej w sposób ciekawy i prosty do zrozumienia przez odbiorcę. Współpracując ze specjalistami w dziedzinie geologii, tworzymy rzetelne, a jednocześnie przystępne  informacje geoturystyczne w formie tablic informacyjnych.
Dzięki nam dowiesz się jak projektować tablice geoturystyczne i jak ważna jest ich obecność przy obiektach turystycznych. Jeżeli więc jesteś kreatywny i masz milion pomysłów na sekundę, lubisz podróżować i poznawać świat, a do tego interesujesz się geologią – dołącz do nas!

Zagospodarowanie kamieniołomu w Kozach

Została nawiązana współpraca z gminą Kozy nad realizacją projektu „Zagospodarowanie nieczynnego kamieniołomu piaskowca w Kozach”. Przyczyniamy się do promocji regionu pod względem atrakcji geologicznych. Zachowując zasady turystyki zrównoważonej, kładziemy duży nacisk na ochronę walorów geologiczno–przyrodniczych oraz  rozwój kultury i tradycji na obszarze, w którym działamy.

  • Pierwszy wyjazd naukowy do Kamieniołomu w Kozach:
    W dniu 11 kwietnia 2015 Członkowie Koła wzięli udział w wyjeździe terenowym do Kamieniołomu w Kozach, w celu zapoznania się z terenem, który ma zostać zagospodarowany zgodnie z projektem „Zagospodarowanie terenu nieczynnego kamieniołomu piaskowca w Kozach”. Czytaj więcej…
  • Drugi wyjazd naukowy do Kamieniołomu w Kozach:
    W dnu 7 listopada 2015 Członkowie Koła wzięli udział w drugim wyjeździe do Kamieniołomu w Kozach. Celem wyjazdu było zidentyfikowanie form geologicznych zadanego obszaru, dokumentacja zmian zachodzących w terenie od ostatniego wyjazdu. Dodatkowo przeprowadzono krótki wywiad środowiskowy z turystami na terenie kamieniołomu.

3747

Zagospodarowanie geoturystyczne Ojcowskiego Parku Narodowego

Jesienią 2010 roku członkowie Koła podjęli współpracę z Dyrekcją Ojcowskiego Parku Narodowego zmierzającą do zaprojektowania tablic geoturystycznych dla wskazanych przez Dyrekcję Parku obiektów. Konsekwencją tego projektu było złożenie w grudniu 2010 roku wniosku o Grant Rektorski dla Kół Naukowych AGH.

Otrzymane w ramach Grantu dofinansowanie pozwoliło na zebranie i opracowanie materiałów naukowych oraz zaprojektowanie 9 tablic geoturystycznych: Jaskinia Ciemna, Igła Deotymy, Brama Krakowska, Wąwóz Smardzowicki-rozwój rzeźby, Wąwóz Smardzowicki – progi skalne i kotły eworsyjne, Skałka pod Zamkiem, Skała Dygasówka, Próg martwicowy, Dziurawiec.

Jesienią 2011 roku podjęto dalszą współpracę zmierzającą do zaprojektowania kolejnych tablic geoturystycznych dla wskazanych przez Dyrekcję Parku obiektów. Koło Naukowo ponownie złożyło wniosek o Grant Rektorski dla Kół Naukowych AGH, a otrzymane dofinansowanie przyczyniło się do zaprojektowania 8 tablic geoturystycznych: Źródło św. Jansa, Kaplica na wodzie, Skamieniały wędrowiec, Skały nad Trzaską, Widok z nad Jaskini Ciemnej, Skały Panieńskie, Asymetria doliny Prądnika, Skały pod zamkiem.