Enter your keyword

Grant Rektorski 2010 i 2011

ZAGOSPODAROWANIE GEOTURYSTYCZNE 

OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Grant Rektorski 2010

Jesienią 2010 roku członkowie Koła podjęli współpracę z Dyrekcją Ojcowskiego Parku Narodowego zmierzającą do zaprojektowania tablic geoturystycznych dla wskazanych przez Dyrekcję Parku obiektów. Konsekwencją tego projektu było złożenie w grudniu 2010 roku wniosku o Grant Rektorski dla Kół Naukowych AGH.

20

Otrzymane w ramach Grantu dofinansowanie pozwoliło na zebranie i opracowanie materiałów naukowych oraz zaprojektowanie 9 tablic geoturystycznych: Jaskinia Ciemna, Igła Deotymy, Brama Krakowska, Wąwóz Smardzowicki-rozwój rzeźby, Wąwóz Smardzowicki – progi skalne i kotły eworsyjne, Skałka pod Zamkiem, Skała Dygasówka, Próg martwicowy, Dziurawiec.

Galeria Zdjęć

 

Grant Rektorski 2011

Jesienią 2011 roku podjęto dalszą współpracę zmierzającą do zaprojektowania kolejnych tablic geoturystycznych dla wskazanych przez Dyrekcję Parku obiektów. Koło Naukowo ponownie złożyło wniosek o Grant Rektorski dla Kół Naukowych AGH, a otrzymane dofinansowanie przyczyniło się do zaprojektowania 8 tablic geoturystycznych: Źródło św. Jansa, Kaplica na wodzie, Skamieniały wędrowiec, Skały nad Trzaską, Widok z nad Jaskini Ciemnej, Skały Panieńskie, Asymetria doliny Prądnika, Skały pod zamkiem.

403260_353065454722300_100000565462055_1317667_522945362_n

Wyjazd naukowy, związany ze współpracą Koła Naukowego Geoturystyką z władzami Ojcowskiego Parku Narodowego, odbył się w dniu 11 grudnia 2011 roku. Miał na celu zaprezentowanie Zastępcy Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego dr Józefowi Partyce ostatecznej wersji przygotowanych przez członków koła tablic informacyjnych. Opracowane tablice dotyczą zagadnień geologicznych, jakie obserwować można w poszczególnych punktach terenowych, które zostały wskazane do zagospodarowania przez władze parku. Projekty tablic zostały opracowane przez członków Koła Naukowego Geoturystyka z pomocą jego opiekunów dr inż. Ewy Welc i dr hab. inż. Marka Doktora i zostały sfinansowane z uzyskanego na ten cel przez koło w 2011 roku Grantu Rektorskiego.

 

Plan wyjazdu obejmował:

1. Prezentację i omówienie projektów tablic w siedzibie Ojcowskiego Parku Narodowego.

2. Wycieczkę po terenie OPN w celu zapoznania się z kolejnymi punktami terenowymi, dla których możliwe jest wykonanie przez członków Koła Naukowego Geoturystyka kolejnych tablic informacyjnych.

3. Nowe punkty: Zamek – terasy i studnia zamkowa, Kapliczka na wodzie, Skałka przy zamku – kolumny, Skały Spokojne – z daleka i bliska, Skały Łamańce, Skały Pochyłe,  Wędrowiec, Jerzmanowska Droga, Źródło św. Jana.

Galeria Zdjęć