Enter your keyword

Szkoleniowy wyjazd terenowy do Zdyni

Szkoleniowy wyjazd terenowy do Zdyni

Szkoleniowy wyjazd terenowy do Zdyni

Wyjazd odbył się w dniach 24-25 kwietnia 2010 roku. Wzięły w nim udział 32 osoby w tym 30 studentów Akademii Górniczo-Hutniczej i 2 osoby prowadzące odpowiedzialne za merytoryczną stronę zajęć: dr hab. inż. Marek Doktor i mgr inż. Andrzej Joniec. Podczas wyjazdu studenci zapoznali się z kilkunastoma obiektami geologicznymi, które zostały zagospodarowane z myślą o ruchu turystycznym na tych terenach, jak i z obiektami, które dopiero mogłyby zostać pod tym kątem zagospodarowane.

Trasa wyjazdu objęła:
1. Rezerwat przyrody nieożywionej „Skamieniałe Miasto” w Ciężkowicach (grupa ostańców skalnych będąca przykładem zagospodarowania obiektu geologicznego dla ruchu turystycznego)
2. Przełom rzeki Ropa na granicy wsi Klimkówka i Łosie (porównywany do przełomu Dunajca)
3. Nieczynny kamieniołom Łosie z odsłonięciem gruboławicowych piaskowców magurskich (obiekt aktualnie niezagospodarowany turystycznie)
4. Zapora i elektrownia wodna w Klimkówce i zbiornik Klimkówka (zadaniem, których jest wyrównywanie przepływów na rzece Ropie, ochrona przed powodzią doliny rzeki, podniesienie klasy czystości wód, produkcja energii elektrycznej, a także sprzyjanie rozwojowi rekreacji na tym terenie)
5. Cerkiew św. Paraskewy w Kwiatoniu znajdująca się na Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Małopolskiego (jeden z wielu zabytków tego typu na terenie Beskidu Niskiego, dawna łemkowska świątynia grecko-katolicka, obecnie ( jak większość cerkwi) będąca kościołem rzymsko-katolickim)
6. Cmentarze I Wojny Światowej na Magurze Małastowskiej (część z nich nadal w złym stanie, jednak sytuacja ta ulega zmianie, stają się one miejscami coraz częściej odwiedzanymi przez turystów-przykład tanatoturystyki)
7. Wapienne (najmniejsze uzdrowisko Polski, którego historia sięga XVI wieku, ze sprzyjającym podgórskim klimatem, czystym powietrzem, a przede wszystkim wodami mineralnymi o leczniczych właściwościach)
8. Dukla (zespół pałacowo-parkowy z XVIII w. z Muzeum Historycznym i wystawą sprzętu wojskowego)
9. Skansen Górnictwa Naftowego w Bóbrce (Muzeum Przemysłu Naftowego im. Ignacego Łukasiewicza, kolejny przykład doskonałego zagospodarowania miejsca narodzin jednej z gałęzi przemysłu na terenie Polski pod kątem ruchu turystycznego, na terenie czynnej do dziś kopalni ropy naftowej zadbano o zabezpieczenie dorobku poprzednich pokoleń i odpowiednie przekazanie go kolejnym)
10. Rezerwat Geologiczny Prządki (spacer ścieżką dydaktyczną z Czarnorzeki do Odrzykonia, wyposażoną w serię tablic informacyjnych dotyczących geologii, fauny i flory, rezerwat obejmuje m.in. grupę ostańców skalnych zbudowanych z piaskowca ciężkowickiego)
11. Zamek Kamieniec w Odrzykoniu (pochodzący z XIV wieku, obecnie dostępna do zwiedzania jest jedynie jedna odnowiona część zamku, spór jego dwóch właścicieli został uwieczniony przez Fredrę w „Zemście”)

Autor: Anna Ziobro

GALERIA ZDJĘĆ