Enter your keyword

Zagospodarowanie Kamieniołomu w Kozach

34

Współpracujemy z gminą Kozy nad realizacją projektu „Zagospodarowanie nieczynnego kamieniołomu piaskowca w Kozach”. Przyczyniamy się do promocji regionu pod względem atrakcji geologicznych. Zachowując zasady turystyki zrównoważonej, kładziemy duży nacisk na ochronę walorów geologiczno–przyrodniczych oraz  rozwój kultury i tradycji na obszarze, w którym działamy.

Grupę prowadzi Agnieszka Handzlik (TiR; II st., 4 rok).
Kontakt: ahandzlik7[-]gmail.com

Bieżącą działalność grupy można śledzić w zakładce AKTUALNOŚCI.