Enter your keyword

Projekty zagospodarowań geoturystycznych

Wyjazd do Kamieniołomu Kozy

Wyjazd do Kamieniołomu Kozy

W sobotę (11.04.2015) odbył się wyjazd terenowy do kamieniołomu w Kozach w celu zapoznania się z terenem kamieniołomu, jak również z charakterem miejscowości. W wyjeździe udział brało 9 członków koła. Pierwszym punktem wyjazdu była wizyta w Pałacu Czeczów, który znajduje się w centrum Gminy Kozy. Podczas zwiedzania działającej tam Izby Historycznej członkowie zapoznali się z […]